Disseny i comunicació en Femení.

Avís Legal

Actualitzat a 6 de maig de 2022

1. Dades identificatives

Aquest Web , el titular del qual és: Marta Josa Fresno amb cif/nif: 44013640N i domicili a Lluís Antúnez, 6, planta 1, 08006 Barcelona, telèfon 34 619500939 i correu electrònic info@martajosa.com.

Està constituïda pel web associat al domini: martajosa.com

D’ara endavant el titular l’anomenarem “Marta Josa & Associades”.

2. Usuaris

La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquesta Web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’Usuari declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, per la qual cosa Marta Josa & Associades no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3. Ús de la web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Marta Josa & Associades presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Marta Josa & Associades o de tercers.

4. Protecció de dades

Informació bàsica sobre la protecció de les teves dades.

Responsable del tractament: Marta Josa Fresno, Nif 44013640N.

Finalitat: Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes oferts i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.

Legitimació: La relació contractual. I, en el seu cas, el consentiment o l’interès legítim.

Conservació: Mentre es mantingui la seva relació i no informe de suprimir-los.

Destinataris: No es cediran a tercers aliens a l’organització.

Drets: Pot exercir-los dirigint-se a info@martajosa.com.

Informació addicional: A www.martajosa.com/protecciodedades.

5. Propietat intel·lectual i industrial

El present lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel lloc web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Marta Josa & Associades.

L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei. Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de Marta Josa & Associades o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Marta Josa & Associades o dels seus legítims propietaris.

En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Marta Josa & Associades o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

Marta Josa & Associades no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. Modificacions

Marta Josa & Associades es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la Web.

8. Enllaços

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

D’altra banda, si des de la Web de la qual és titular Marta Josa & Associades es pot, o es pogués en el seu moment, accedir a altres enllaços o enllaços a llocs webs de tercers, informem que les polítiques de privacitat dels tercers són aliens a Marta Josa & Associades. Per això, en accedir a tals llocs web (o portals) l’Usuari pot decidir si accepta o no les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En cap cas Marta Josa & Associades, creadora d’aquesta Web, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una Web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

9. Dret d’exclusió

Marta Josa & Associades es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

10. Generalitats

Marta Josa & Associadess perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Marta Josa & Associades en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

12. Legislació aplicable

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

13. Plataforma Europea de “Resolució de Litigis en línia”

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

14.- Analítica Web

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Google LLC, domiciliada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i Google Ireland Limited, responsable de les dades dipositades a la UE, domiciliada en Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin Ireland.

En les seves condicions, per a Google Analytics, l’empresa informa (última actualització: 30 de setembre de 2020):

“Transferències internacionals de dades: Els marcs de Privacy Shield (Escut de la privacitat) ofereixen un mecanisme per a complir els requisits de protecció de dades quan es transfereix informació personal de l’Espai Econòmic Europeu, el Regne Unit o Suïssa als Estats Units i després dels Estats Units a altres països. Encara que actualment el marc Swiss-O.S. Privacy Shield (Escut de la privacitat Suïssa-EUA) continua sent vàlid, en vista de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria de transferència de dades, que invalida el marc EU-O.S. Privacy Shield (Escut de la privacitat UE-EUA), Google utilitzarà les clàusules contractuals estàndard per a dur a terme les transferències de dades pertinents. Segons aquesta sentència, aquestes clàusules poden continuar sent un mecanisme legal vàlid per a transferir dades en virtut del RGPD. Ens comprometem a complir les normatives de transferència de dades d’acord amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.”
Es pot consultar a:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245,